******

Ucapan GB

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin,

Bersyukur kita kepada Allah Taala yang telah memberikan kita kesihatan sihat tubuh badan dengan akal yang sempurna. Dengan itu dapatlah kita meneruskan lagi tugas dan amanah yang diberikan. Guru-guru diharap telah pun dapat memahami akan visi dan misi sekolah dalam meneruskan kerjaya bagi kemajuan negara. Kerjasama dan komitmen adalah perlu bagi membina insan yang diharapkan akan mentadbir alam ini.

Akhir kata, saya bagi pihak sekolah, jabatan dan kementerian mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru dalam menjayakan program sekolah , jabatan dan kementerian. Kerjasama ini diharapkan dapat diteruskan pada masa-masa akan datang dengan lebih bersepadu lagi bagi anak bangsa Malaysia.

“ Sekolah Bestari Pemangkin Kecemerlangan”

Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Daripada ;

Shamsudin Bin Sarip,
Guru Besar,
Sk Serom 3, Ledang,
Johor