******

Ucapan GB

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin,

Bersyukur kita kepada Allah Taala yang telah memberikan kita kesihatan sihat tubuh badan dengan akal yang sempurna. Dengan itu dapatlah kita meneruskan lagi tugas dan amanah yang diberikan. Guru-guru diharap telah pun dapat memahami akan visi dan misi sekolah dalam meneruskan kerjaya bagi kemajuan negara. Kerjasama dan komitmen adalah perlu bagi membina insan yang diharapkan akan mentadbir alam ini.

Akhir kata, saya bagi pihak sekolah, jabatan dan kementerian mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru dalam menjayakan program sekolah , jabatan dan kementerian. Kerjasama ini diharapkan dapat diteruskan pada masa-masa akan datang dengan lebih bersepadu lagi bagi anak bangsa Malaysia.

“ Sekolah Bestari Pemangkin Kecemerlangan”

Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Daripada ;

Shamsudin Bin Sarip,
Guru Besar,
Sk Serom 3, Ledang,
Johor

Kelas

Kelas Pendidikan Khas 1 ( 2011 )
---------------------------------


Guru Kelas :

Kelas Pendidikan Khas 2 ( 2011 )
----------------------------------

Guru Kelas :

Penafian

Penafian

Kelas Pendidikan Khas SK Serom 3 tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh daripada Blog ini.

Dasar Privasi
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Maklumat yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari Blog ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Cookies
Cookies yang dihasilkan oleh pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul maklumat bagi mengenal pasti layaran anda yang akan datang. Cookies ini tidak akan merekodkan data secara kekal dan ia tidak juga disimpan di dalam pemacu keras komputer anda. Ia akan terus dipadam sebaik sahaja anda meninggalkan Blog ini.

Pautan Kepada Laman Web Yang Lain
Blog ini mempunyai pautan ke laman web agensi Kerajaan dan agensi bukan Kerajaan. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk Blog ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan Blog ini mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.

Dasar Keselamatan Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Hak Cipta Terpelihara
Hak Cipta Terpelihara © 2009 - Unit ICT, SK Serom 3. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Unit ICT , SK Serom 3

Carta

Carta Organisasi
Pentadbiran Kelas Pendidikan Khas SK Serom 3
Tahun 2009
---------------------------------------------------------

Pengerusi
Guru Besar SK Serom 3

|
Naib Pengerusi
Guru Penolong Kanan 1

|
Setiausaha
|
Bendahari
|
Ahli Jawatankuasa
|

Alamat

Kami Boleh dihubungi di :

Kelas Pendidikan Khas ,
SK Serom 3 ,
Sungai Mati ,
84410 Ledang ,
Johor.

Tel : 06 - 9751166
email : pkbpsks3@gmail.com

;;